Onze activiteiten / onze vakgebieden

Colas Belgium is actief in alle vakgebieden die te maken hebben met de bouw en het onderhoud van wegen en alle andere vormen van transportinfrastructuur (luchtvaart, spoor, maritiem), maar ook in de stadsvernieuwing en dit zowel voor privéwerven als voor openbare werven.

Deze expertise richt zich voornamelijk op het gebied van asfalt, beton, rioleringsnetten, grondwerken, analyse en ontwerp van structuren en wordt geleverd door de studiediensten en de technische diensten.

Soorten werven :

Wegen, autowegen, ringwegen, gemeentelijke netten, rioleringsnetten en collectoren, stadsvernieuwing, openbaar vervoer (bus, tram, metro), fietspaden, multimodale platformen, verkavelingen, parkings, omgeving van industriële projecten, ...

Colas Belgium - E34Colas Belgium - Neder-Over-HembeekColas Belgium - IntermarchéColas Belgium - Terrassement

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612