Recyclage

Colas Belgium - Recyclage

Recyclage laat toe om zuinig om te springen met de beschikbare middelen en om het afval van de werven te beperken. Het hergebruik van materialen is dan ook een cruciale uitdaging.

Colas zet zich dus in om het afval te recycleren en de reeds gebruikte materialen uit de wegenbouw te benutten.
Tot de gebruikte recyclagetechnieken om het storten van afval te voorkomen, behoren de verwerking van grond op de werven door middel van kalk of hydraulische bindmiddelen, het hergebruik van gebroken beton in de structuur van de wegen, de recyclage van afval uit de glas- en de staalindustrie, enz....
Ook asfalt wordt gerecycleerd en ook hernieuwbare grondstoffen worden opnieuw gebruikt. Op deze manier wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd en worden besparingen gerealiseerd.

Colas Belgium is samen met de USA een pionier op dit gebied, door de toevoeging van gemiddeld 20 à 25 % gerecycleerde producten (en zelfs 40 à 50 % afhankelijk van het type product).

De recyclage draagt bij tot het milieu en tot duurzame wegen.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612