Wereldleider in vervoersinfrastructuur met een antwoord op de uitdagingen rond mobiliteit, verstedelijking en milieu

De groep Colas is actief in alle domeinen die betrekking hebben op de aanleg en het onderhoud van wegen, andere vormen van vervoersinfrastructuur en stadsvernieuwing. 
Colas heeft vestigingen in een vijftigtal landen, verspreid over alle continenten, met een netwerk van 800 exploitatie-entiteiten en 1.400 sites voor de productie van materialen. De groep stelt  60.000 medewerkers tewerk en realiseert jaarlijks ruim 100.000 werven.
In 2017 realiseerde  Colas een omzet van 13 miljard euro, waarvan 44% buiten de Franse metropool.

De weg is de corebusiness

De weg vertegenwoordigt 80% van de activiteiten van de groep. Dit omvat:

 Aanleg en onderhoud van wegen, snelwegen, luchthavenbanen, havenplatformen, industriële en logistieke platformen, stedelijke ontwikkeling, weggedeeltes voorbehouden voor het openbaar vervoer (tramstroken en busbanen), recreatiedomeinen, fietspaden, autocircuits, milieubeschermingsinrichtingen.
 Bouwkundige activiteiten (grote en kleine bouwwerken) en, in sommige regio's, gebouwactiviteiten (nieuwbouw, renovatie en afbraak).
 Stroomopwaarts in het proces : industriële productie- en recyclage van bouwmaterialen (granulaten, emulsies en bindmiddelen, asfalt, kant-en-klaarbeton, bitumen) via een internationaal netwerk van groeven, emulsiefabrieken, asfaltcentrales, betoncentrales en twee bitumenproducerende fabrieken.

Gespecialiseerde activiteiten rond de weg

Spoor (filiaal Colas Rail)
Waterdichting (filiaal Smac)
Verkoop van geraffineerde producten
Veiligheid wegsignalisatie (filiaal Aximum)
Pijpleidingen (filiaal Spac)

Hiernaast is Colas ook aandeelhouder, vaak minderheidsaandeelhouder, van nutsbedrijven en infrastructuurbeheerders.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612