Strategie van de groep Colas

De lange termijn strategie van Colas is er één van rendabele groei.  Ze wenst in te spelen op de uitdagingen van de huidige samenleving op het gebied van mobiliteit, verstedelijking en milieu. Het is een visie van verantwoorde ontwikkeling toegepast op sociaal en maatschappelijk gebied en op vlak van milieu. Ze steunt op diverse pijlers:

 Versterken  van het netwerk van vestigingen in Frankrijk en internationaal om de leiderspositie te bereiken en om risicospreiding te realiseren door een goede geografische diversifiëring;

Beheersen van materialen en middelen die bij de activiteiten nodig zijn (voornamelijk granulaten en bitumen) in een geoptimaliseerd industrieel integratieproces, om de bevoorrading te beveiligen, meerwaarde te creëren, competitief te zijn en de kwaliteit van de materialen te controleren;

 Verbreden van de corebusiness, de weg, naar gespecialiseerde activiteiten, waardoor het aanbod naar de klanten toe verbreedt, synvergieën ontstaan en nieuwe groeimarkten worden ontwikkeld voor de toekomst, zoals het spoor;

Uitwerken van complexe oplossingen die alle competenties van Colas omvatten (technisch, van analyse tot ontwerp, realisatie, onderhoud, financiering) zoals PPS-, concessie- of net(werk)beheer;

ontwikkelen van een innovatief aanbod aan producten en diensten die beantwoorden  aan de nood tot een duurzame ontwikkeling.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612