Eerst dromen en dan durven, dat is ondernemen

  Onze missie

Het is onze missie om mensen te verbinden, openbare en particuliere infrastructuren en voorzieningen aan te leggen, de leefomgeving te verbeteren en het milieu te beschermen.

 Onze visie

Colas Belgium wil op het gebied van de wegenbouw de leider zijn en blijven in heel Belgïe. Dat wil zeggen :

                     Bekend staan erkend krijgen voor onze kwaliteit en onze betrouwbaarheid

                     Innovatief en creatief zijn, toonaangevend zijn.

De ondernemer controleert en beheert de risico's nauwkeurig en verandert ze in opportuniteiten.

De opdracht van elke onderneming is om de klant een kwalitatieve dienst of product te leveren tegen een competitieve prijs. Colas Belgium engageert zich ook om zich op een verantwoordelijke manier te ontwikkelen.

Deze verantwoordelijkheid geldt ook op menselijk vlak en moet in de eerste plaats de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van onze mensen waarborgen.

Onze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de samenleving als geheel, zeker wat betreft het milieu en de ethiek.

De waarden van onze groep geven uiting aan onze ambitie. Een ambitie die steunt op volgende drie pijlers; die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn : 

                     Ondernemend

                     Créatief

                     Verantwoordelijk

                     Solidariteit

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612