In een wereld in verandering blijft Colas Belgium toonaangevend

Onze strategie steunt op 4 sterke pijlers :

We moeten de veiligheid van onze mensen centraal stellen

Onze belangrijkste taak is het behoeden van onze medewerkers en hetgeen voor hen het waardevolst is, namelijk hun gezondheid en hun werkomgeving, door hen een optimale veiligheid te garanderen.
Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat alle medewerkers die 's ochtends thuis vertrekken om te gaan werken, 's avonds in goede gezondheid terugkomen bij hun gezin.

 Een onderneming kan echter niet bestaan zonder klanten

Colas Belgium moet beantwoorden aan de verwachtingen van de klant en anticiperen op zijn behoeften.

 Een onderneming die niet winstgevend is, kan niet blijven bestaan

Zonder winst kan een onderneming niet investeren en kan zich niet ontwikkelen. We moeten aan onze organisatie werken, aan onze structuur, aan de kwaliteit en aan de fundamenten van ons vakgebied, om middelen genereren om onze ambitie waar te kunnen maken.

 De toekomst voorbereiden door innovatie

Colas Belgium moet nieuwe markten anticiperen, een nieuw aanbod creëren en kunnen beantwoorden aan nieuwe verwachtingen. Om ons voortbestaan en onze slagkracht te bewaren moeten we onze organisaie en onze medewerkers voorbereiden op de toekomst.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612