De veiligheid centraal stellen

Om de veligheid op onze werven verder te verbeteren werken we aan preventie en responsabilisering.

 Preventie staat centraal

Preventie werkt alleen als die goed doordacht is. Daarom wordt continu gewerkt aan:

* Verbeteren van de preventieplanning;
* Uitvoeren van trendanalyse en feedback om prioritaire acties vast te leggen;
* Implementeren en opvolgen van de actieplannen;

 Responsabiliseren

Een veiligheidscultuur werkt ook alleen maar als die door iedereen ondersteund wordt. Dit gebeurt door:
* Het vastleggen van persoonlijke en gemeenschappelijke doelstellingen;
* Continue aandacht voor veiligheid tijdens ieder overleg;
* Regelmatige opleidingen;

 Een team van professionals

De werven en de productiecentra worden afzonderlijk opgevolgd. Dit gebeurt door:
* Preventieadviseurs in de agentschappen;
* Een preventieadviseur voor de productiecentra (steengroeves en asfaltcentrales);
Deze preventieadviseurs delen hun ervaringen uit in de Commissie Veiligheid. Tussen de entiteiten worden audits georganiseerd om kennisdeling te bevorderen.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612