ESF

Bij Colas Belgium geloven we sterk in “een leven lang leren”. We trachten dan ook jaarlijks te investeren in opleidingen die inspelen op verschillende competenties zowel op technisch vlak alsook op vaardigheden die de algemene ontplooiing van onze werknemers ten goede komen.

Omwille van een sterk veranderende markt en toenemende concurrentie hebben wij beslist om de inspanning op gebied van het versterken van de kerncompetenties en de inzetbaarheid van onze medewerkers de komende jaren nog te verder verhogen. De toekomstige opleidingen staan in het teken van fidelisering en rentabiliteit, met als grote pijlers communicatie, leiderschap en time management.

Om deze doelstelling te realiseren hebben we een project lopen met de financiële steun van ESF: Op weg naar kerncompetenties - een opleidingstraject voor wegenbouwmedewerkers.

Bijdrage vanuit ESF: 29.800€
Bijdrage vanuit VCF: 44. 700€

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612