De troeven van Colas Belgium

Als dynamische groep doet Colas Belgium er alles aan om het welzijn van zijn werknemers te verzekeren :

Een bijzondere aandacht voor het onthaal en de continue integratie van de medewerkers

Elke nieuwe aangeworvene wordt door meerdere ervaren medewerkers (HR-verantwoordelijke, veiligheidscoördinatoren, overste, ...) begeleid. Zij volgen de evolutie van de nieuwe medewerker gedurende de eerste maanden alsook tijdens de rest van zijn loopbaan in onze groep.
In het bijzonder voor de bedienden wordt systematisch een jaarlijks gesprek met de rechtstreekse verantwoordelijke georganiseerd. Tijdens dat gesprek worden de doelstellingen van de medewerker alsook zijn verwachtingen en wensen betreffende o.a. zijn loopbaan en zijn opleiding besproken. In een sfeer van luisterbereidheid en wederzijds respect, zijn deze gesprekken gericht op actie en op de zoektocht naar concrete oplossingen.
Voor de arbeiders is een "peterschapsysteem" voorzien dat de medewerkers toelaat stap voor stap met hun beroep kennis te maken en hen leert de kwaliteits-en veiligheidsvoorschriften eigen aan de sector na te leven.

Een intensieve opleiding voor pas afgestudeerden

Om hun loopbaan in onze groep te starten, worden pas afgestudeerde ingenieurs of bachelors bouwkunde in een opleidingssysteem van meerdere maanden ("Ronde van België of "Ronde van de werven") ingeschakeld om zo hun theoretische kennis zo snel mogelijk in de praktijk om te zetten. Op deze manier komen ze in aanraking met alle facetten van de wegenbouw en leren ze zoveel mogelijk over het leiden van mensen en het beheer van werven.

Een permanente opleiding voor alle medewerkers

Colas Belgium - Formation permanente
Één van de prioriteiten van Colas Belgium is de permanente vorming van de medewerkers. In dat kader worden jaarlijks praktische en theoretische opleidingen georganiseerd.
Voor elk functieniveau binnen werfleiding is er een opleidingscyclus voorzien die uit algemene opleidingen bestaat (vb. over het leiden van mensen, het opvolgen van werfbudgetten, het respecteren van milieu- en veiligheidsvoorschriften, het typebestek, ...). Daarnaast wordt elk jaar een hele week besteed aan aanvullende opleidingen in functie van de nieuwigheden op de markt, eigen aan onze sector.
Onze medewerkers kunnen zich dus constant verbeteren, hun polyvalentie of hun specialisatie bevorderen, nieuwe competenties aanleren en zo evolueren binnen de groep.

 

Een aangename werksfeer

Gezien onze activiteiten hebben onze medewerkers een open, maar directe mentaliteit met een passie voor hun werk. Onze werknemers houden van autonomie en verantwoordelijkheid. De groep bevordert ook de goede verstandhouding door verschillende activiteiten te organiseren die de medewerkers toelaten met elkaar kennis te maken in een context "buiten het werk".

Een dynamisch loonbeleid

Colas Belgium heeft een dynamisch loonbeleid opgebouwd dat elke medewerker toelaat te evolueren in zijn functie en in zijn loopbaan.
Naast een hospitalisatieverzekering en verzekering zware ziekten die toegekend wordt aan alle personeelsleden van de groep Colas Belgium, worden aantrekkelijke loonpakketten ingevoerd voor elk type functie en functieniveau in overeenstemming met de loonvoordelen eigen aan onze sector.

Een grote zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu

Colas Belgium - Sécurité au travailKwaliteit, veiligheid en milieu zijn enkele van onze prioriteiten. Onze acties in dit kader zijn talrijk en betreffen de sensibilisering van onze medewerkers (veiligheidscampagnes, afvalverwerking, ISO-certificatie, arbeidsongevallenpreventie, onderhoud van de werven, verkeersveiligheid, ...) en hun permanente opleiding (vb. VCA-opleiding, opleiding "aanslaan van lasten", ...).

Een internationale orde voor verdienstelijke arbeiders

Talenten herkennen binnen de organisatie dragen wij hoog in het vaandel. Uit dit principe ontstond de orde van "de Gezellen van de weg", een verzameling van de beste arbeiders binnen de groep, die zich door hun professionele competenties, hun groepsgeest en zin voor initiatief en veiligheid van de rest onderscheiden.

Deze arbeiders volgen specifieke opleidingen (vb. over de omkadering van jonge medewerkers, de veiligheid op de werf, ...). Ze nemen ook deel aan verschillende activiteiten zoals werfbezoeken of vergaderingen over actuele onderwerpen.

Een wereldwijde mobiliteit

Colas Belgium beschikt over een 15-tal lokaties in Belgïe en is lid van de internationale groep Colas die in meer dan 50 landen ter wereld aanwezig is. De mobiliteitsmogelijkheden zijn dus talrijk voor onze medewerkers.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612