Bestratingen

Gebruiksdomein

Colas Belgium - PavageHet gebruiksdomein van de bestratingen is zeer ruim, vooral voor wat de betonnen bestratingen betreft; behalve voor stadsvernieuwing worden ze ook gebruikt voor industriezones en havengebieden, parkeerplaatsen, bushaltes, kruispunten in agglomeraties, enz.

Beschrijving

Er bestaan twee grote categorieën van bestratingen : betonstraatstenen en natuursteenbestratingen. Het plaatsen van deze laatste is complexer wegens hun onregelmatige vorm.
De typestructuur van een bestrating bestaat uit een onderfundering, een funderingslaag, een legbed en de eigenlijke bestrating.

Commentaar

De duurzaamheid van een bestratingstructuur hangt in hoofdzaak af van de volgende elementen : het voegwerk en het onderhoud daarvan, het legbed en het feit of de structuur in overeenstemming is met de belasting van de verharding.

Milieuaspect

Drainerende betonstraatstenen maken het mogelijk waterdoorlatende bestratingen aan te leggen, een belangrijk gegeven in het kader van het toenemende belang van infiltratie van regenwater.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612