Gekleurde slemlaag

De economische oplossing om meer veiligheid en comfort te bieden.

Gebruiksdomein

Colas Belgium - Rugoseal ColorDe gekleurde slemlaag is in het bijzonder geschikt voor voor fiestpaden, fietssuggestiestroken, middenbermen en pechstroken.

Beschrijving

Het gaat hier om kleurslems op basis van een heldere bindmiddelemulsie. Door toevoeging van pigmenten worden verschillende kleuren verkregen (rood, groen, beige, ...)
De gekleurde slemlaag wordt aangebracht over een dikte van ongeveer 1 cm.

Commentaar

Net als andere slems heeft de gekleurede slemlaag geen structurele impact en is dan ook niet geschikt voor ondergedimensioneerde wegen of voor wegen in slechte staat.

Milieu-aspect

Verbetering van de leefomgeving : esthetiek, gebruikersvriendelijkheid en veiligheid.
De gekleurde slemlaag wordt koud vervaardigd en is dan ook energievoordelig.
Veroorzaakt bij uitvoering geen rook of stof.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612