Scintiflex

Bitumineus mengsel dat spiegelglas bevat en daardoor de zichtbaarheid van wegen verbeterd.

Gebruiksdomein

Colas Belgium - ScintiflexDe toepassingsdomeinen zijn bijzondere plaatsen waarvoor men op zoek is naar decoratieve effecten of differentiëring. Het gaat om wegen , pleinen, trottoirs, voetgangerszones of andere stedelijke inrichtingen die men wil benadrukken.

Beschrijving

Scintiflex bevat stukjes spiegelglas voor een reflecterend effect (schitteringen) op het oppervlak van een weg door de weerkaatsing van het zonlicht of het licht van koplampen.
De mogelijke korrelverdeling van het asfaltmengsel is 0/10, 0/8 of 0/6.
De plaatsingsdikte varieert tussen 2 tot 4 cm.

Commentaar

Het differentiëren van verschillende elementen van de weg draagt ook bij tot de veiligheid : toegangswegen naar rotondes, zones met snelheidsbeperking, ...
De effecten zijn vooral 's nachts zichtbaar.

Milieuaspect

Gebruik van elementen afkomstig uit de glasrecyclagekringloop

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612