Uitgewassen beton

Gebruiksdomein

Colas Belgium - Béton désactivéUitgewassen beton wordt hoofdzakelijk gebruikt voor stadsverfraaiing waarbij het de bedoeling is om de gebruikte granulaten in  de kijker te zetten (esthetiek) of de aandacht te trekken op een bijzondere zone (veiligheid). Uitgewassen beton wordt dan ook gebruikt in wandelstraten,  verkavelingen, centrale bermen, trottoirs, fietspaden, vertragingszones, parkings, pleinen, etc.
Daarnaast wordt uitgewassen beton gebruikt voor de aanleg van gewest- en snelwegen.  Bij deze toepassing is vooral de reductie van rolgeluiden en de verhoogde stroefheid een surplus.

Beschrijving

Uitgewassen beton ondergaat een oppervlaktebehandeling waarbij een bindingsvertrager wordt verstoven over het oppervlak van het vers aangelegd beton.  Zodra de betonverharding betreedbaar is wordt de oppervlakte door middel van nat bezemen ontdaan van de vertraagde mortel zodat de ganulaten zichtbaar worden.

Commentaar

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de wachttijd tussen het uitharden en het schoonmaken van het oppervlak schommelen tussen enkele uren en een volledige dag.

Milieuaspect

Verbetering van de leefomgeving : esthetiek,   gebruikersvriendelijkheid, veiligheid en comfort.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612