Verlaagde temperatuur asfalt

Voor de vermindering van het energieverbruik en van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie van het asfalt.

Gebruiksdomein

Colas Belgium - Enrobés 3EAsfaltmengsels bij verlaagde temperatuur kunnen voor praktisch elk mengsel worden toegepast. Naast het energetische voordeel vergroot eveneens het comfort van de arbeiders die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.  Vandaag wordt deze techniek voornamelijk nog toegepast voor projecten waarbij specifieke ecologische voorschriften worden gehanteerd.

Beschrijving

Deze bitumineuze mengsels worden geproduceerd bij temperaturen die 30 tot 40°C lager zijn dan bij de klassieke mengsels.  Dit kan bereikt worden door middel van twee verschillende technieken : door middel van schuimbitumen of door het toevoegen van toeslagstoffen.  Beide worden momenteel door Colas Belgium bestudeerd.

Deze asfaltmengsels dienen uiteraard de mechanische kenmerken en de karakteristieken van de klassieke asfaltmengsels te behouden.

Commentaar

Doordat de verwerkbaarheid van deze bitumineuze mengsels een stuk beter is, kan het asfalt ook verder van de productiecentrale geleverd worden  of worden toegepast bij koudere weersomstandigheden.

Milieuaspect

Door een besparing van energie (ongeveer 20%) en een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen (ongeveer 30%) passen deze mengsels in het kader van ecologisch en duurzaam werken.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612