Bestrijking met slemafdichting

Deze techniek combineert de voordelen van een bestrijking en een slemslag.

Gebruiksdomein

De bestrijking met slemafdichting is vooral toepasbaar in de bebouwde kom, wegens het uitblijven van steenverlies kort na het aanbrengen.

Beschrijving

Het gaat om een éénlaagse bestrijking met enkelvoudige begrinding, waarop een slemlaag wordt aangebracht.
De laag is minder lawaaierig dan een bestrijking, maar de stroefheid is minder hoog.

Commentaar

Zoals ook het geval is voor bestrijkingen en slemlagen apart, hangt de goeie uitvoering van de werken vooral af van de meteorologische omstandigheden. De aanleg is aanbevolen tussen april en eind september.
De algemene staat van het draagvlak moet goed zijn. Voorbereidende werkzaamheden kunnen noodzakelijk zijn om een correct resultaat te garanderen.

Milieu-aspect

De bestrijking met slemafdichting wordt koud vervaardigd en is dan ook energievoordelig.
Veroorzaakt bij uitvoering geen rook of stof.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612