Bitumineuze verharding, koud gegoten

Behandeling dmv slemmen. Onderhoudstechniek voor het herstellen van de ondoordringbaarheid en de oppervlaktetextuur van een oude bedekking.

Gebruiksdomein

Colas Belgium - MBCFSlemlagen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van stadswegen, zowel voor zwaar als voor licht verkeer. Ze kunnen worden gekleurd; in dat geval worden ze gebruikt voor fietspaden, voetpaden of middenbermen.

Beschrijving

Het gaat om in-situ vervaardigde mengsels bestaande uit een bitumenemulsie, granulaten, cement en eventueel additieven en vezels.
Het plaatsen kan enkel gebeuren tijdens de lente of de zomer; het product is gevoelig voor weersomstandigheden.
Een herprofilering van geringe omvang is mogelijk.

Commentaar

Slemlagen verlengen de levensduur van een bitumineuze verharding tegen een geringe kostprijs.

Milieuaspect

Worden koud vervaardigd en zijn dus energiebesparend.
Veroorzaken geen rook of stof.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612