Oppervlaktebestrijkingen

Onderhoudstechniek voor het herstellen van de ondoordringbaarheid, de oppervlaktetextuur en het drainagevermogen van een oude bedekking.

Gebruiksdomein

Colas Belgium - EnduisageOppervlaktebestrijkingen worden hoofdzakelijk gebruikt voor weinig gebruikte wegen en zijn niet geschikt voor zones die blootstaan aan hoge remkrachten.
De toestand van de ondergrond moet goed zijn; er kunnen soms voorafgaande werken noodzakelijk zijn, zoals het dichten van gaten in het wegdek of het behandelen van te zeer gebarsten en te poreuze zones.

Beschrijving

Het gaat om een combinatie van één of meer lagen van bindmiddel en steenslag. Afhankelijk van het aantal lagen onderscheiden wij éénlaagse bestrijkingen met enkelvoudige begrinding, éénlaagse bestrijkingen met dubbele begrinding en tweelaagse bestrijkingen.
De snelle toepassing en de geringe kostprijs zorgen ervoor dat bestrijkingen een bijzonder gewaardeerde oppervlaktebehandeling zijn.

Commentaar

Het plaatsen kan uitsluitend gebeuren tijdens de periode april tot oktober en het is onvermijdelijk dat er aanvankelijk steentjes worden opgeworpen.

Milieuaspect

Het gebruik van emulsies op basis van plantaardige fluxmiddelen past in de duurzame ontwikkeling.

Colas Belgium SA - Antoon Van Osslaan, 1/28A - 1120 Brussel
info@colas.be
02/482.06.30 
RPR BE0434 888 612