Strategie

Afbeelding

In een veranderende wereld blijft
Colas Belgium het referentiebedrijf

Onze strategie rust op 4 sterke pijlers :

We moeten de veiligheid van onze mensen centraal stellen

Het belangrijkste werk dat we moeten verrichten, is onze medewerkers en hun meest waardevolle bezit - hun gezondheid en hun welzijn op het werk - beschermen door hen een optimale veiligheid te garanderen.

Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat elke medewerker die 's ochtends naar het werk vertrekt, 's avonds in goede gezondheid naar zijn of haar familie kan terugkeren.

Een bedrijf zonder klanten kan niet bestaan

Colas Belgium moet voldoen aan de verwachtingen en anticiperen op de behoeften van haar klanten.

Een bedrijf dat niet rendabel is, is niet duurzaam

Zonder rendabiliteit kan een bedrijf investeren noch groeien.

Rendabiliteit is een onmisbare voorwaarde om Colas Belgium de middelen te geven om haar ambities waar te maken.

We werken aan onze organisatie, onze structuren, aan de kwaliteit en aan de fundamenten van ons vak om een winstgevend bedrijf te blijven.

De toekomst voorbereiden door middel van innovatie

Colas Belgium moet anticiperen om nieuwe markten en nieuwe aanbiedingen te creëren, en in te spelen op de toekomstige verwachtingen.

Het is onze stellige overtuiging dat de basis van onze duurzaamheid berust op ons innovatievermogen