Tram Liège Construction

Afbeelding

COLAS BELGIUM LEGT DE LUIKSE TRAM AAN !

Als lokale speler met zijn agentschap in Crisnée zet Colas Belgium zijn expertise in voor de stedelijke ontwikkeling van de stad Luik door de aanleg van de tramlijn.

De Luikse tram bestaat uit 20 voertuigen die elk 310 passagiers om de 4 min.30 kunnen vervoeren en zal op een traject van 11,7 km niet minder dan 23 haltes bedienen.

De Luikse tram is opgevat als een echte verkeersader en zal worden aangesloten op twee P&R parkings, op het historische centrum, het station van Guillemins en op grote centra in ontwikkeling zoals het stadion van Standard, het bedrijvencentrum Val Benoît, de wijk Guillemins en het project 'eco-quartier te Coronmeuse.

Het consortium waarvan Colas Belgium deel uitmaakt bouwt de spoorinfrastructuur, het onderhoudscentrum voor de trams, nieuwe bruggen en levert de transtellen. Tegelijkertijd worden wegen en pleinen langsheen het traject volledig nieuw aangelegd. Dit laatste neemt Colas Belgium voor haar rekening.

Adres :
Quai Timmermans 14
4000 Liège
Belgique

BTW : BE0719 454 839

Om dit reuzeproject te realiseren, beschikt Colas Belgium over een grote verscheidenheid aan professionelen in volgende activiteiten :

Sanering en ondergrondse constructies

Productie en aanleg van asfaltmengsels

Betonverhardingen : print-, uitgewassen, geborsteld, gepolierd, kleurbeton, …

Steengroeven ter bevoorrading van onze industrieën

In beton geëxtrudeerde lineaire elementen

Bodembehandeling

Afbraak- en graafwerken

Prefab borduren, bestrating met natuursteen en beton

Afbeelding

WAAROM EEN TRAM ?

De Luikse tram is meer dan innovatie, het is een echt instrument voor de herschikking van de Cité Ardente maar het is ook en vooral een noodzakelijke revolutie op het vlak van mobiliteit. Dagelijks passeren of komen er meer dan 245.000 auto's en zo'n 280.000 busgebruikers naar het stadscentrum.

Denken aan alternatieve milieuverantwoorde verplaatsingsmodi was een noodzaak. Het tramproject zal de ruimte voor voetgangers en zachte mobiliteit aanzienlijk vergroten. In een tijd waarin het aantal gebruikers van de TEC voortdurend groeit en het busnetwerk en de eindstations in het stadscentrum verzadigd zijn, zal de tram de toekomstige reizigers uit Luik en andere streken een snel, elegant, comfortabel, betrouwbaar en modern vervoermiddel bieden.

In het kader van deze 50 hectare grote bouwplaats is bijzondere aandacht besteed aan de inrichting van de openbare ruimte ten gunste van de voetgangers en de gebruikers van zachte mobiliteit. Dankzij zijn bijna hele 11,7 km lange traject in eigen bedding zal de tram - met de ondersteuning van een herstructureerd busnetwerk - een kwaliteitsvolle openbare dienst verlenen. De levenskwaliteit van de inwoners van de Luikse metropool zal worden verbeterd, met name wat betreft de luchtkwaliteit en de geluidshinder.

Het is meer dan de slogan "Liège en commun" (openbaar Luik), het is de uitdrukking van een partnerschap rond een grootschalig project dat de TEC, de stad Luik, Wallonië en alle burgers van de Cité Ardente samenbrengt.

INFRASTRUCTUUR

23 haltes

11,7 KM tramlijn

3 aangepaste
bruggen

79 kruispunten
MET VERKEERSLICHTEN

1.436 parkeerplaatsen
op twee P&R parkings

240 KM2 werkzaamheden
voor stedelijke ordening

1 onderhoudscentrum
en stelplaats

3 vakken
zonder bovenleiding

8 dubbele deuren
weg en infrastructuur

2 gedeelten voor
slechtzienden

3 gedeelten voor
mindervaliden - kinderwagens - aangepaste toegang

310 vervoerde reizigers
per voertuig

64 ton
per voertuig

45 meter
lang

3,6 meter
hoog

2,65 meter
breed

4 min.30 frequentie
tijdens het spitsuur

62 zitplaatsen
per voertuig

45 centimeter
breedte voor de stoelen

Afbeelding
Le tram de Liège

WIJZIGINGEN NA AFLOOP VAN DE WERKZAAMHEDEN

Het tramproject is in eerste instantie een andere opvatting van de luikse mobiliteit. De talrijke stedelijke ordeningen die tot eind 2020 zullen worden uitgevoerd, zullen het mogelijk maken de tramlijn aan te leggen, maar ook :

HET STADSCENTRUM ONTLASTEN dankzij de bouw van twee P&R parkings aan de grenzen van Luik (Sclessin en Bressoux), en van twee multimodale vervoersknooppunten (Guillemins en place Saint-Lambert).

DE ZACHTE MOBILITEIT BEVORDEREN dankzij talrijke voetgangers- en fietsvoorzieningen, zoals de omvorming van de huidige eigen bedding voor de bussen tot belangrijke as voor zachte vervoerswijzen en de aanleg van honderden fietsparkeerplaatsen.

Het tramproject omvat ook de creatie van een voetgangerszone op verschillende plaatsen (place du Marché, rue de la Cité en Féronstrée) voor een meer rustige en inclusieve binnenstad.

De tram staat voor duizenden vierkante meters groene zones, namelijk zo'n 50 herctare renovatie, honderden geplante bomen, een mooiere leefomgeving.

Ten slotte is de tram ook een ruggengraat die de stadsvernieuwingsprojecten zoals de Val Benoît of de esplanade des Guillemins met elkaar verbindt.

DE ONDERNEMER

Na afloop van een maandenlange procedure werd het consortium Tram'Ardent aangesteld als opdrachtnemer en staat nu in voor de aanleg van het elektriciteitsnetwerk tussen Sclessin, Coronmeuse en Bressoux

DE OPDRACHTGEVER

Als speler op het gebied van mobiliteit, economische, sociale en duurzame ontwikkeling in Wallonië zal de TEC verantwoordelijk zijn voor het beheer en de exploitatie van de Tram.

DE STAD LUIK

De stad Luik steunt actief het Tramproject , dat een meerwaarde biedt voor de mobiliteit in de Luikse metropool.