Industriepark 17/4

Agentschap Noord heeft de uitbreiding van het bedrijfsterrein Lokeren Industriepark 17/4 afgerond. Onder de deskundige begeleiding van haar medewerkers heeft Colas het bestaande industrieterrein vlak langs de E17 uitgebreid met 60 hectare ! Hiervoor werden enorme grondwerken uitgevoerd en zal 3,5 Km nieuwe betonwegen voorzien van een nieuw gescheiden riolering en infiltratiebekken worden aangelegd.  Tevens zullen grote buffergrachten, overstorten en pompstations worden gebouwd om al het hemelwater van dit gigantische terrein op te vangen en af te leiden. Het viaduct over de E17 scheidt momenteel het bestaande en toekomstige industrieterrein.  Om beide terreinen op elkaar te kunnen aansluiten voor vrachtverkeer zullen onze bekisters een 15m lange tunnel bouwen onder dit viaduct.  De totale constructie van de tunnel, inclusief de betonnen taluds, zal 200m lang zijn en zal 250 ton staal en 2700m³ beton bevatten.  De verkoop van de industriegronden is nu alvast een succes.  Stad Lokeren rekent op 1000 extra jobs! De voltooiing van dit project binnen de gestelde termijn is een grote uitdaging voor onze teams!!