Openbare parking te Doornik

Aanleg van een openbare parking voor de stad Doornik

Doel van dit project was de aanleg van :

 818 parkeerplaatsen
 10.000 m² aan asfaltwegdek
 Grachten tussen de parkings voor de opvang van regenwater
 Een waterreservoir van 3.000 m³ om de naburige voetbalvelden te besproeien

Hiervoor werd ons een termijn van 300 werkdagen toebedeeld, een deadline die we ruimschoots haalden gezien we de werken binnen een termijn van 160 werkdagen voltooid hebben.