Renovatie vliegtuigparking Oostende

Luchthaven Oostende-Brugge


Op de luchthaven Oostende-Brugge werd zo midden april 2021 gestart met de renovatie van vliegtuigparking "apron 2". Door de werken zal de levensduur van het wegdek met 40 jaar verlengd worden.
Joris Verbeiren : "De renovatie -opdracht verloopt in twee grote fases zodat telkens een groot deel van de apron operationneel beschikbaar blijft. Tijdens fase I hebben we het oostelijk deel van de apron, inclusief fundering, opgebroken. Na aanleg van de onderfundering in gebroken bettonpuin en fundering in schraal beton (beide met gerecycleerd materialen van de bestaande verharding) hebben we twee lagen beton bovenop elkaar aangelegd. De onderste laag is 20 cm en wordt uitgevoerd met beton op basis van kalksteenslag. De 10 cm dikke laag erop is op basis van porfiersteenslag. We kosten daarvoor omdat kalksteenslag en heel goeie eigenschappen heeft als het gaat over ondersteuning en schokopvanging. Alle rioleringen onder de apron, waaronder die van het Albertus-geleed, wordenvernieuwd."
Er wordt maximaal ter plaatse beton gereceycleerd en hergebruikt
"Doordat we bij elk project zwaar inzetten op duurzaamheid en dus zoveel mogelijk afval proberen te vermijden, zal de oude verharding en fundering maximaal ter plaatse gerecycleerd en hergebruikt worden. Om dat te kunnen doen, werd op de site een tijdelijke betoncentrale gebouwd. Het werfverkeer (tussen de tijdelijke betoncentrale en de werfzone) zal maximaal op het luchthaventerrein plaatsvinden om de omliggende wegen zo weinig mogelijk te belasten.
Als we met dit project klaar zijn zullen we in totaal 140 000 m² wegenisbeton gelegd hebben. Hiervoor konden we ook onze twee grote slipform-pavers van stal halen. Die verwerkingsmachines voor de aanleg van betonhardingen kunnen beton, elk op 10 meter breedte, in de juiste vorm leggen. Fase 2, het westelijk gedeelte, zal normaalgezien afgerond zijn in mei 2022."