Sibelga

Buiteninrichting en renovatie van de dakparking van de Sibelga-hoofdzetel in Brussel

Sibelga is de intercommunale vereniging die verantwoordelijk is voor de distributie van gas en elektriciteit in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De hoofdzetel van de distributienetbeheerder is gevestigd langs het kanaal in hartje Brussel.  De volledige site van bijna 7 ha, waar magazijnen, ateliers, kantoren en een opleidingscentrum gevestigd zijn, werd grondig gerenoveerd gedurende de laatste 13 jaar. Als sluitstuk op deze renovatie, werd de buitenomgeving aangepakt. Agentschap Centrum realisserde de werken. 

De opdracht bestond onder meer uit:

 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en bufferbekken ;
 • Aanleg van 600 parkeerplaatsen en wegeniswerken ;
 • Aanleg van voetgangerszones met uitgewassen betonstraatstenen ;
 • Aanleg van een tuin en recreatiezones ;
 • Creatie van 2 toegangshellingen in ter plaatse gestort zichtbeton ;
 • Storten van verschillende keermuren in zichtbeton ;
 • Slaan van definitieve damwanden ;
 • Bouwen van een portiershuisje met technische installaties ;
 • Bouwen van een motostalling en 2 fietsenstallingen ;
 • Bouwen van een nieuwe toegangssas met grootformaat gevelpanelen en gordijngevel ;
 • Bouwen van een gasflessenstockage in beton ;
 • Bouwen van 2 stalen noodtrappen met leuningen in rekmetaal.

De grote uitdaging van dit project was, naast de techniciteit van de uit te voeren werken, vooral de moeilijke uitvoeringsomstandigheden. Zo diende de site tijdens de werken ten allen tijde operationeel te blijven voor de ongeveer  800 bedienden, 300 arbeiders en de vele leveranciers en onderaannemers van Sibelga. Hun veiligheid en die van onze medewerkers was van primordiaal belang. Dit vertaalde zich in een uitgekiende organisatie en fasering in nauw overleg met de bouwheer.
De ondergrond van de site bevatte bovendien de restanten van een oude elektriciteitscentrale. De enorme betonnen constructies en funderingen, die we ontdekten bij de uitgravingen, hebben tijdens de uitvoering van de rioleringswerken voor heel wat moeilijkheden gezorgd. Door de aanwezigheid van verontreinigde gronden en verontreinigd grondwater op de site werd elke uitgraving dagelijks nauwgezet opgevolgd door een bodemdeskundige.
De 110 m damwand die geplaatst werd, kruist 3 maal een ondergrondse hoogspanningskabel van 150.000 V van Elia.  Om de veiligheid van onze mensen op de werf te garanderen werd de tijdelijke buitendienststelling van de kabel gevraagd en verkregen. De site bevatte bovendien nog talrijke ondergrondse installaties die een potentieel gevaar vormden voor onze mensen en zeer grote kosten konden meebrengen bij eventuele beschadiging (gasleidingen van 15 bar, hoogspanningskabels, glasvezelkabels van het datacenter, enz…).

Door onze professionele uitvoering van de werken waarbij onze opdrachtgever kennis maakte met onze knowhow, creativiteit en vindingrijkheid, werden onze inspanningen beloond met een bijkomend contract voor de renovatie van de dakparking C+1. Deze opdracht bestond uit:

 • Verwijderen van oude dakopbouw en waterdichting ;
 • Realisatie van nieuwe waterdichting ;
 • Creatie van een intensieve daktuin ;
 • Aanleg van een sportterrein, met architecturale omheining ;
 • Plaatsing van 1200 m² vals plafond in gelakt aluminium ;
 • Plaatsing van wanden met LED verlichting ;
 • Plaatsing van houten vlonderpaden en terrassen ;
 • Realisatie van houten gevels met stalen structuren.

Ondanks de zeer korte uitvoeringstermijn van 6 kalendermaanden en de vele technische alternatieven die we hebben moeten voorstellen aan de bouwheer, zijn we er met verve in geslaagd om dit project vóór het verstrijken van de einddatum op te leveren en dit tot grote tevredenheid van de opdrachtgever.