Windturbinefundering op de site van Signify in Turnhout

Stroomleverancier Eneco heeft voor de bouw van een Nordex windturbine beroep gedaan op Colas voor de aanleg van de betonnen fundering met diameter 20 m en voor de bijhorende infrastructuurwerken op deze voormalige Philips-site. Gezien het grondwater vervuild is mocht er niet bemaald worden.
Daarom stelde Colas voor om de bouwkuip te realiseren in een gesloten waterremmende kuip bestaande uit :
-    Soilmixwanden tot op een diepte van 7,5 m
-    Bodeminjecties met waterglas onder de bouwput op een diepte tussen 6 en 7 m.
De bodeminjecties hebben niet enkel als functie om een grondwaterbarrière te vormen maar worden ook op voldoende diepte aangebracht om het opbarsten van de bodem tijdens het uitgraven van de bouwput te voorkomen.
De techniek van waterglasinjecties is uiterst geschikt om toe te passen in de aanwezige zandgrond en levert de klant bovendien een forse besparing van tijd en geld op. De injectieslangen werden met behulp van een damwandprofiel op diepte aangebracht in een raster van 90 x 90 cm. De waterglasinjectie werd daarna uitgevoerd met een computergestuurde injectie-unit. Na enkele dagen uitharden kon dan de bouwput uitgegraven.
De soilmixwanden hebben als bijkomend voordeel dat er minder vervuilde grond moest worden afgevoerd.
Om de trekkrachten als gevolg van de windbelasting op te nemen dienden voorafgaandelijk nog 42 betonnen boorpalen diameter 62 cm geboord te worden tot op een diepte van 17 m. De bovenkant van de palen werd na het uitgraven van de bouwput afgekapt zodat ze in het betonnen funderingsmassief konden worden verankerd.
Daarna werden de wachtbuizen voor de stroomkabels aangelegd en werd de ankerkooi in de bouwput opgebouwd. Op deze ankerkooi wordt achteraf de mast van de windturbine verankerd. 
Het funderingsmassief heeft een volume van 560 m³ gewapend beton met een dikte van 1 m aan de sokkelrand en meer dan 3 m in het midden, bevat 80 ton wapeningsstaal en wordt in 1 dag gestort.