E34

Vernieuwing wegdek E34 tussen Oud-Turnhout en Nederlandse grens
 
De bestaande betonverharding was erg verouderd en heeft plaats gemaakt voor een comfortabele rijweg in asfalt, zoals op de rest van de E34. 

In totaal werd 14 kilometer aan betonverharding verwijderd en vervangen door asfalt.
In de zone tussen Oud-Turnhout en het kanaal Dessel-Schoten diende eerst verder onderzoek te worden gevoerd naar de ondergrond vooraleer een structurele vernieuwing kon worden uitgevoerd.
 
Om het bestaande doorlopend gewapende beton te kunnen opbreken, werd gebruik gemaakt van een ultrasoon verbrijzelingsproces. Door deze unieke werkwijze wordt het bestaande beton volledig verbrijzeld en van de wapening losgetrild met een minimum aan trillingshinder voor de omgeving en een gigantische tijdswinst als gevolg.  
 
Na de opbraak werd de bestaande fundering met cement gestabiliseerd als nieuwe. Hierover werd 12,4km ter plaatse gegoten betonnen New Jersey aangelegd.
Met het gerecycleerde beton van de uitbraak werd in de eigen betoncentrale ter plaatse 90.000 ton nieuwe cementgebonden fundering aangemaakt.
De nieuwe asfaltverharding werd in 3 lagen aangelegd voor een totaal van bijna 80.000 ton asfalt, waarbij de toplaag van het asfalt zonder langs- of dwarsvoegen werd aangebracht.